Two of US will do it better and FAST! Pracownicy i pracodawcy sektora kolejowego we wspólnym działaniu zmierzającym do wzmocnienia uzwiązkowienia i wzajemnego zaufania w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach

Projekt łączy główne związki zawodowe sektora kolejowego w Europie, który jest kluczową gałęzią gospodarki dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa. Dla społeczeństwa lepiej rozwiniętego, wykształconego i aktywnego fundamentalne znaczenie ma podniesienie poziomu wiedzy, a także doświadczenia przedstawicieli firm z tego sektora oraz zachęcenie ich do zajęcia aktywnej pozycji w zakresie zaangażowania pracowników. Dlatego też ważne jest ich informowanie na temat znaczenia przekazywania informacji dotyczącej zaangażowania pracowników.  W celu osiągnąć jak najlepszych rezultatów w dziedzinie uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach oraz zaangażowania pracowników potrzebne są dwie zaangażowane strony: pracodawcy i pracownicy. Bardzo ważny jest również dobrze rozwinięty dialog społeczny. Wraz z 6 reprezentacyjnymi związkami zawodowymi z sektora kolejowego z różnych krajów Europy (Estonia, Polska, Chorwacja, Włochy, Serbia i Macedonia) do projektu włączono także 3 organizacje pracodawców z Hiszpanii, Polski i Macedonii.

Głęboko wierzymy, że tylko dzięki komunikacji i wzajemnemu zrozumieniu rozwinie się chęć współpracy i informowania, która może stworzyć najlepsze skuteczne mechanizmy wzmacniające ponadnarodową współpracę między przedstawicielami pracowników i pracodawców w dziedzinie zaangażowania pracowników.

Szczegółowe cele projektu są następujące:

 • Opracowanie narzędzi, które pozwalają wpływać na proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach poprzez informowanie, konsultacje i zaangażowanie pracowników w firmach sektora kolejowego oraz porównanie ich działania w państwach członkowskich i krajach kandydujących.
 • Dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami związanych z różnym podejściem do kwestii konsultacji i aktywnego zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwach w UE i krajach kandydujących, jak również ustalenie najlepszego modelu zaangażowania pracowników w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach, w szczególności w okresach zmian gospodarczych (restrukturyzacja, przeniesienie, przejęcie, fuzja).
 • Wzrost świadomości pracodawców i pracowników na temat prawodawstwa UE i dyrektyw dotyczących zaangażowania pracowników na poziomie krajowym i międzynarodowym, znaczenia informacji, konsultacji i zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwach działających w tak ważnym dla dobrobytu ekonomicznego sektorze, jakim jest sektor kolejowy.
 • Wzmocnienie ponadnarodowej współpracy i powiązań między związkami zawodowymi z sektora kolejowego w Europie i ustanowienie długoterminowego partnerstwa między nimi, w celu wzajemnego wspięcia i osiągania wspólnych założeń. – Dzielenie się osiągnięciami projektu z członkami sieci ALE (Europejska Federacja Motorniczych Pociągów) i wzmocnienie współpracy z osobami niestowarzyszonymi w ALE. Dzięki liczbie wspólnych działań na poziomie krajowym i międzynarodowym przeprowadzonymi wraz z uczestnikami projektu (spotkanie początkowe, szkolenie, wizyta studyjna, międzynarodowe seminarium, kampania podnosząca świadomość, warsztaty krajowe, konferencje, publikacja przewodników i filmów wideo) chcemy osiągnąć cele niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

Wyniki projektu:

 • 5 spotkań międzynarodowych zorganizowanych w ramach projektu
 • Kampania zwiększająca świadomość wraz z organizacją 7 warsztatów krajowych dla członków związków zawodowych sektora kolejowego i sektora transportowego
 • 1 warsztaty w każdym kraju
 • 242 uczestników, przedstawicieli organizacji partnerskich
 • Materiały promocyjne (280 katalogów, 45 plakatów, 242 zestawów materiałów szkoleniowych, 105 koszulek)
 • 280 kopie publikacji
 • 1 strona internetowa projektu
 • 1 wideo dotyczące projektu.