PARTNERS

Beneficiary

  • FederazioneAutonoma dei Sindacati dei Trasporti – FAST

Co-applicants:

  • BusinessConfederation of Macedonia – BCM
  • SindikatŽeljezničara Hrvatske- SZH Croatia

Affiliated:

  • EestiRaudteelaste Ametiühing – ERA Estonia
  • Sindikatza transport i vrski (Trade Union of Transport and Communication) – STV Macedonia
  • Sindikatželezničara Srbije- SZSSerbia
  • AsociaciónIndustrial Técnica y de Comercio – ASITECO Spain
  • ZachodniaIzba Gospodarcza –  ZIG
  • ZwiazekZawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce –ZZM Poland