PARTNER

L’organizzazione richiedente:

Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti – FAST Italy

Le organizzazioni co-richiedenti:

  • Business Confederation of Macedonia – BCM
  • Sindikat Željezničara Hrvatske- SZH Croazia

Le organizzazioni affiliate:

  • Eesti Raudteelaste Ametiühing – ERA Estonia
  • Sindikat za transport i vrski  – STV Macedonia
  • Sindikat železničara Srbije- SZS Serbia
  • Asociación Industrial Técnica y de Comercio – ASITECO Spagna
  • Zwiazek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce –ZZM Polonia