Mi DVOJE ćemo to učiniti bolje i brže! Zaposlenici i poslodavci iz željezničkog sektora u zajedničkoj akciji za jačanje partnerstva i povjerenja među sobom tijekom procesa donošenja odluka tvrtki

Ovaj projekt uglavnom povezuje sindikate sa sektorom željezničkog prometa u Europi, koji je bitan sektor za dobro razvijeno društvo. Stoga je, kako bi se razvilo dobro razvijeno, obrazovano i aktivno društvo, ključno poboljšati znanje i iskustvo predstavnika poduzetnika u ovom sektoru i poticati ih da budu aktivno uključeni u sudjelovanje zaposlenika. Stoga je značajno obavijestiti ih o važnosti prijenosa informacija o uključivanju zaposlenika. Da bi se postigli najbolji mogući rezultati u donošenju odluka i uključivanju zaposlenika, moraju postojati dvije uključene strane: poslodavci i zaposlenici. Također je ključno za dobro razvijeni socijalni dijalog. Stoga, pored 6 reprezentativnih sindikata željeznica iz različitih europskih zemalja (Estonija, Poljska, Hrvatska, Italija, Srbija i Makedonija), u ovom projektu pridružili su se 3 udruge poslodavaca iz Španjolske, Poljske i Makedonije.

Čvrsto vjerujemo da će se samo kroz prikupljanje komunikacije i međusobnog razumijevanja razvijati spremnost za suradnju i informacije koje bi mogle rezultirati sa najboljim učinkovitijim mehanizmima jačanja transnacionalne suradnje između predstavnika radnika i poslodavaca u pogledu uključivanja zaposlenika.

Specifični ciljevi ove akcije projekta su sljedeći:

 • Razvijanje alata za ostvarivanje utjecaja procesa donošenja odluka tvrtki putem informacija, konsultacija i aktivnog sudjelovanja poduzetnika u željezničkom sektoru i uspoređivanje njegovog funkcioniranja u državama članicama i zemljama kandidatkinjama.
 • Dijeljenje prethodnih iskustava, znanja i dobrih praksi različitih pristupa konzultacija i aktivnog sudjelovanja poduzetnika među zemljama EU i zemljama kandidatima te postavljanje najboljeg modela uključivanja zaposlenosti u proces donošenja odluka poduzeća, osobito u razdoblju ekonomske promjene (restrukturiranje , preseljenja, preuzimanja i spajanja).
 • Podizanje svijesti i poslodavaca i radnika o pravu Europske unije i nizu direktiva o uključivanju zaposlenika na nacionalnoj i međunarodnoj razini i važnosti informacija, savjetovanja i sudjelovanja zaposlenika unutar tvrtki u tako ključnom sektoru za svaki državni ekonomski dobrobit, kao što je željeznički sektor.
 • Jačanje transnacionalne suradnje i povezivanja između sindikata željeznica diljem Europe i uspostavljanja dugoročnog partnerstva među sobom za međusobnu podršku i postizanje zajedničkih ciljeva. – Dijeljenje postignutih rezultata s članovima iz mreže ALE (Europska federacija vlakova vozača) i jačanje suradnje s članovima izvan ALE-a. Broj zajedničkih aktivnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini među projektnim partnerima (početni sastanak, tečaj obuke, studijski posjet, međunarodni seminar, podizanje kampanje podizanja svijesti, nacionalne radionice, konferencija, izdavačka publikacija i video) predviđamo ispunjavanje ciljeva ovog Poziva na prijedloge.

Rezultati projekta:

 • 5 međunarodnih sastanaka unutar okvira projekta;
 • Podizanje kampanje podizanja svijesti s 7 nacionalnih radionica sindikalaca iz željezničkog sektora,
 • 1 radionica po zemlji
 • 242 sudionika, predstavnika partnerskih organizacija.
 • promotivni materijali (280 letaka, 45 postera, 242 kompleta materijala i 105 majica).
 • 280 primjeraka publikacije.
 • 1 web stranicu projekta.
 • 1 videozapis projekta.