PARTNERID

Taotleja:

Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti – FAST Italy

Kaastaotleja:

  • Business Confederation of Macedonia – BCM
  • Sindikat Željezničara Hrvatske- SZH Croatia

Liitunud:

  • Eesti Raudteelaste Ametiühing – ERA Estonia
  • Sindikat za transport i vrski (Trade Union of Transport and Communication) – STV Macedonia
  • Sindikat železničara Srbije- SZS Serbia
  • Asociación Industrial Técnica y de Comercio – ASITECO Spain
  • Zwiazek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce –ZZM Poland